supalai
PIGEON ถ้วยหัดดื่ม MagMag Spout Cup
600 คะแนน

เพิ่มไปยังรถเข็น

รหัสสินค้า  : D21A0006

PIGEON ถ้วยหัดดื่ม MagMag Spout Cup (คละสี) สำหรับทารกอายุ 8 เดือน ขึ้นไป

ถ้วยหัดดื่ม MagMag Spout Cup PIGEONที่จะช่วยให้เด็กเริ่มฝึกดูดจากจุกนม ออกแบบเพื่อช่วยพัฒนาการของเด็ก เพื่อให้สามารถดื่มน้ำจากแก้วได้เหมือนผู้ใหญ่ถ้วยหัดดื่ม แม็กแม็ก พร้อมหลอดดูด หัดให้เด็กเริ่มฝึกดูดจากหลอด ออบแบบเพื่อช่วยพัฒนาการของเด็ก เพื่อให้สามารถดื่มน้ำจากแก้วได้เหมือนผู้ใหญ่เมื่อฝาปิดสนิท ของเหลวภายในถ้วยจะไม่รั่วซึมออกมารูที่ปลายหลอดตัดเป็นรูปกากบาท ดังนั้นถ้าไม่ดูด ของเหลวจะไม่ไหลออกมา เป็นการป้องกันการรั่วซึมด้วยปลายหลอดถูกออกแบบมาให้โค้งงอได้องศา ดังนั้นจึงสามารถดูดจนหยดสุดท้ายได้หูจับกว้างพอดี มือของเด็กจุกหัดจิบ และ วงแหวนยางรอง วัสดุทำมาจาก ซิลิคอน (Silicone)ถ้วย ฝาครอบ ฝาเกลียว และ ที่จับ วัสดุทำมาจาก โพลีพรอพเพอรีน (Polypropylene)ขนาด 200มล./7ออนซ์ขนาด 11 × 7 × 21 เซนติเมตรสีฟ้า
วิธีใช้ : ใช้หัดดื่ม สำหรับทารกอายุ 8 เดือน ขึ้นไป

ข้อแนะนำการใช้ : 

  • ใช้ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
  • ไม่ควรใช้จุกนมแทนจุกหลอก
  • การดูดนมที่นานและต่อเนื่องกันอาจทำให้ฟันผุได้
  • ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำ หรือ นมก่อนการป้อนให้ลูกน้อย
  • ควรล้างทำความสะอาดทุกครั้งก่อนการใช้งานครั้งแรก
  • ทำความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งาน สำหรับการต้ม ไม่ควรเกิน 3-5 นาที และอุณหภูมิไม่เกิน 110 องศา
  • เมื่อพบการชำรุด ฉีกขาด ให้เปลี่ยนใหม่ทันที