supalai
SMS รับทองคำรูปพรรณ หนัก 1 บาท จากห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
39,150 คะแนน

เพิ่มไปยังรถเข็น

รหัสสินค้า  :  B22B0004

SMS บัตรของขวัญ - รับสร้อยคอทองคำ 96.5% หนัก 1 บาท จากห้างทองเยาวราชกรุงเทพ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรของขวัญ

 • ลายทองคำที่หน้าร้าน ส่วนใหญ่จะเป็นลายโซ่ทุบ
 • บริษัท ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ จำกัด แจ้งสิทธิ์ผู้ได้รับทองทาง SMS ลูกค้าต้องกรอกข้อมูลของผู้มีสิทธิ์รับทอง ในระบบที่บริษัทฯจัดทำให้
 • ไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับทองได้
 • ระยะเวลาในการรับสิทธิ์อยู่ในระยะเวลา 1.5 เดือน
 • SMS บัตรของขวัญ (แบบออนไลน์) รับทอง  จะถูกจัดส่งหลังจากการแลกคะแนน ไม่เกิน 20 วันทำการ
 • SMS บัตรของขวัญ (แบบออนไลน์) รับทอง ไม่สามารถแลก และทอนเป็นเงินสดได้
 • SMS บัตรของขวัญ (แบบออนไลน์) รับทอง ไม่สามารถใช้ซื้อทองคำแท่งน้ำหนัก 5 บาท และ 10 บาทได้
 • ลูกค้าที่จะเข้ารับทอง ต้องแสดงตัวพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อตรงกับ SMS บัตรของขวัญ แบบออนไลน์ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับทองได้
 • ในกรณีที่ข้อมูลผู้รับทองไม่ถูกต้อง บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการมอบสินค้า
 • กรณีผู้รับทองไม่รับตามกำหนดระยะเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี
 • หากมีข้อพิพาทใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด