SMS รับทองคำรูปพรรณ หนัก 2 สลึง จากห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
24,600 คะแนน
รายละเอียด

รหัสสินค้า  :  B22B0005

SMS บัตรของขวัญ - รับสร้อยคอทองคำ 96.5% หนัก 2 สลึง จากห้างทองเยาวราชกรุงเทพ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรของขวัญ

  • บริษัท ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ จำกัด แจ้งสิทธิ์ผู้ได้รับทองทาง SMS ลูกค้าต้องกรอกข้อมูลของผู้มีสิทธิ์รับทอง ในระบบที่บริษัทฯจัดทำให้
  • ไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับทองได้
  • ระยะเวลาในการรับสิทธิ์อยู่ในระยะเวลา 1.5 เดือน
  • SMS บัตรของขวัญ (แบบออนไลน์) รับทอง จะถูกจัดส่งหลังจากการแลกคะแนน ไม่เกิน 20 วันทำการ
  • SMS บัตรของขวัญ (แบบออนไลน์) รับทอง ไม่สามารถแลก และทอนเป็นเงินสดได้
  • SMS บัตรของขวัญ (แบบออนไลน์) รับทอง ไม่สามารถใช้ซื้อทองคำแท่งน้ำหนัก 5 บาท และ 10 บาทได้
  • ลูกค้าที่จะเข้ารับทอง ต้องแสดงตัวพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อตรงกับ SMS บัตรของขวัญ แบบออนไลน์ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับทองได้
  • ในกรณีที่ข้อมูลผู้รับทองไม่ถูกต้อง บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการมอบสินค้า
  • กรณีผู้รับทองไม่รับตามกำหนดระยะเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี
  • หากมีข้อพิพาทใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด