Gift card – Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท
600 คะแนน
รายละเอียด

รหัสสินค้า : A18A0004

Gift card – Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท

เงื่อนไขบัตรของขวัญโลตัส (Lotus’s Gift Card)

  • บัตรของขวัญนี้ใช้ชำระค่าสินค้าที่ห้างโลตัส ได้ทุกสาขา ยกเว้นสินค้าประเภทสุรา บุหรี่และยาสูบ, ศูนย์อาหาร, บิลเพย์เมนท์, ค่าธรรมเนียม, บัตรเติมเงินทุกประเภท, บัตรของขวัญ, โลตัส ช้อปออนไลน์ และร้านค้าในบริเวณพื้นที่เช่าของโลตัส
  • บัตรของขวัญนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน, คืนหรือทอนเป็นเงินสด, โอนหรือรวมมูลค่าระหว่างบัตร และไม่สามารถนำไปซื้อหรือเติมเงินให้บัตรของขวัญ โลตัส ใบอื่น
  • บัตรของขวัญนี้สามารถใช้ร่วมกับการชำระค่าสินค้าด้วยเงินสด และ/หรือบัตรเครดิตได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ/คืนบัตรของขวัญ ยกเลิกบัตรของขวัญ รวมถึงไม่ชดเชยความเสียหายกรณีที่บัตรชำรุด หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบัตร หรือบัตรสูญหาย
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า